Personāla vadības risinājumi

MERITI palīdz uzņēmumiem Latvijā piesaistīt talantīgākos darbiniekus, attīstīt darbinieku prasmes un pilnīgot viņu zināšanas, novērtēt darbinieku darba sniegumu, kā arī plānot un īstenot darbinieku karjeras izaugsmi. Īpaša nozīme mūsu pakalpojumu lokā ir emocionālajai inteliģencei.

Emocionālā inteliģence
Emocionālā inteliģence (EI) sevī ietver emocionālās un sociālās prasmes, kas ietekmē cilvēka uztveri un uzvedību. No EI lielā mērā atkarīgs tas, kā veidojam attiecības ar citiem cilvēkiem, kā uztveram pārmaiņas un jaunus izaicinājumus, kā reaģējam uz negaidītām un emociju bagātām situācijām. Jo īpaša nozīme EI ir līderībā, vadot cilvēkus un uzņēmumus ar personīgo piemēru.

MERITI sadarbībā ar partneriem izplata EQ-i 2.0 testu Latvijā. EQ-i 2.0 ir radīts, lai novērtētu emocionālo inteliģenci un sniegtu nozīmīgu informāciju par darbinieku sociālajām kompetencēm.  Šie dati tālāk ir praktiski pielietojami, plānojot darbinieku attīstību, apmācības, kā arī aktīvi darbojoties ar mērķi uzlabot darbinieka darba sniegumu, viņa attiecības un sadarbību ar citiem, kā arī līderības potenciālu.

Būtiski ir apzināties, ka EI nav nemainīga – to iespējams attīstīt visas dzīves laikā. 
EQ-i 2.0 galvenās pielietojuma iespējas ir:
  • personāla atlasē
  • darbinieku attīstības plānošanā
  • vadītāju attīstības programmās
  • koučingā
  • komandas veidošanas programmās

MERITI piedāvā EI kompetenču novērtēšanu, pilnveidošanas iespējas, kā arī apmācības EI jomā.

Lai uzzinātu vairāk par EI un EQ-i 2.0, sazinieties ar MERITI personāla vadības konsultantu.