Krievu valoda

 

 • Krievu valoda ir oficiālā valoda Krievijā, kur dzīvo vairāk nekā 140 miljoni iedzīvotāju. Krievu valodā ikdienā runā arī bijušās PSRS teritorijā, t.sk., Latvijā.
 • Krievu valoda pārstāv indoeiropiešu valodu saimes austrumslāvu valodu atzaru. Tai tuvākās valodas ir ukraiņu un baltkrievu valodas.  
 • Ja protat krievu valodu, salīdzinoši vieglāk būs apgūt arī citas slāvu valodas, tostarp poļu, čehu, bulgāru, serbu, horvātu, bosniešu vai slovēņu valodu.
 • Krievu valodas alfabēts (kirilica) tika radīts 9.gs. un to autori bija grieķu misionāri – Kirils un Metodiuss.  
 • Kā indoeiropiešu valodā, krievu valodā ir jūtama latīņu un grieķu valodas ietekme.
 • Mūsdienu krievu valodā ir daudz aizguvumu no angļu valodas (piem., компьютер-computer,  интернет- Internet,  вебсайт-website).
 • Tāpat krievu valodā ir jūtama ietekme arī no itāļu, franču un vācu valodām.

  

Izteicieni:

 

 • „Вертит языком, что корова хвостом” – ar šo teicienu apzīmē pļāpīgus ļaudis.
 • „Вода камень точит” – teiciens, kurš atbilst latviskajam „mazs cinītis gāž lielu vezumu”.
 • „Глаза боятся, а руки делают” – tu nekad nezini, vai vari kaut ko izdarīt, pirms neesi pamēģinājis.
 • „Делу время, потехе час” – laiks jāatvēl ne tikai darbam, bet arī atpūtai pēc labi padarīta darba.
 • „Домашняя копейка лучше заезжего рубля” – līdzīgi kā latviešu valodā: „Labāk zīle rokā nekā mednis kokā”.
 • „Ешь пирог с грибами, да язык держи за зубами” – jo vairāk zini, jo mazāk jārunā.

 


Mēles mežģi:

 

 • Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
 • На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора.

 


Atsauces:

Learningrussian.net

Bbc.co.uk

Masterrusian.com